Niečo o mne...                   

 

         Vyštudovala som Pedagogickú fakultu v Nitre - odbor slovenský jazyk a literatúra a  hudobná výchova   pre 5. - 12. ročník. Tento školský rok vyučujem slovenčinu, hudobnú výchovu a mediálnu výchovu.

Popri učiteľovaní som zástupkyňou riaditeľky školy (dvanásty rok). Voľný čas venujem chvíľam pri     notebooku a tvorbe interaktívnych cvičení.  

Možno ma niektorí poznáte z Virtuálnej knižnice -    www.zborovna.sk.

Som koordinátorkou Klubu moderných učiteľov okresu Topoľčany, čo mi prináša veľa pozitívnych skúseností a milých stretnutí s kolegyňami.

 

Počítač je môj verný priateľ už viac rokov, to, čo som sa naučila, rada posúvam ďalej...možno aj to bolo motiváciou pre založenie tohto webu pre všetkých učiteľov, ktorí nezostali stáť a idú dopredu. Veľa úspechov :-)